Kontekst - usługi finansowe

COF - Centrum Obsługi Finansowej

O FirmieOfertaPrzetargiKontakt

System WIND+
będący własnością firmy Centrum Obsługi Finansów i specjalnie dla Niej stworzony zgodnie z jej wymogami zapewnia między innymi:
-) Bezpieczństwo
-) Skuteczność
-) Komunikację.
więcej ...

Aktualne przetargi

Skorzystaj z okazji ...

Złóż Ofertę Regulamin przetargu

INVEST-BANK S.A. ul. Ostrobramska 77 04-175 Warszawa
ogłasza przetarg nie ograniczony na sprzedaż pojazdów.
Oferty pisemne z dopiskiem " PRZETARG " należy składać
do dnia ..-..-2009 o godz. .... w siedzibie firmy:

Centrum Obsługi Finansów ul. Unii Lubelskiej 3/112 61-249 POZNAŃ

Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto:
INVEST - BANK S.A. nr konta: 24 1680 0010 0000 1355 1002 1077.
Otwarcie ofert i ogłoszenie wyników przetargu nastąpi w dniu ..-..-2009 o godz. .... w siedzibie Invest Bank S.A. Wydział Windykacji i Restrukturyzacji Poznań ul. Zwierzyniecka 18.

 


Wadium uczestników przetargu, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu lub jego odwołaniu a wadium uczestnika, który wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny. W przypadku nie wpłacenia ceny nabycia w ustalonym terminie, wpłacone wadium przepadnie. Bank zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta w przypadku, gdy uczestnicy przetargu zaoferowali tą samą cenę. Bank zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu w części lub w całości bez podania przyczyn.
Samochody oglądać można w obecności naszego pracownika na parkingu przy ulicy Unii Lubelskiej 3 w Poznaniu codziennie w godzinach 9.00-16.00 (oprócz sobót i niedziel). Za wady ukryte i braki Bank nie odpowiada.
* wzór oferty zakupu pojazdu znajduje się na stronie: Formularz oferty
** Regulamin przetargu wywieszony jest w siedzibie KONTEKST II w Poznaniu, oraz w oddziale regionalnym INVEST Banku w Poznaniu, ul. Kościelnej - zobacz: Regulamin przetargu