Kontekst - usługi finansowe

COF - Centrum Obsługi Finansowej

O FirmieOfertaPrzetargiKontakt

System WIND+
będący własnością firmy Centrum Obsługi Finansów i specjalnie dla Niej stworzony zgodnie z jej wymogami zapewnia między innymi:
-) Bezpieczństwo
-) Skuteczność
-) Komunikację.
więcej ...

Oferta

część III

Gwarancja zaufania

W działalności firmy windykacyjnej zapewnienie bezpieczeństwa wszelkich powierzonych jej przez Zleceniodawcę informacji i uzyskanych danych o dłużnikach jest kluczową kwestią, do której w Centrum Obsługi Finansów przykłada się szczególną wagę. Dzięki stałej dbałości i pracy nad bezpieczeństwem i poufnością informacji firmie udało się wypracować wysoki standard, który jest konsekwentnie utrzymywany i rozwijany.

BEZPIECZEŃSTWO OPROGRAMOWANIA

Oprogramowanie działa na serwerze znajdującym się w Centrum Przetwarzania Danych Energis Polska, który jest wyspecjalizowanym ośrodkiem usług internetowych wysokiego poziomu bezpieczeństwa, stworzonym według aktualnych standardów światowych.

Pomieszczenia, w których znajduje się serwer są chronione poprzez ochronę fizyczną, system monitoringu oraz system kontroli dostępu. Nikt postronny nie ma kontaktu z serwerem.

Ponadto dane znajdujące się na serwerze są backupowane co 24 godziny. Kopia bezpieczeństwa znajduje się na innym serwerze, również znajdującym się w Centrum Przetwarzania Danych Energis Polska. Serwer działa pod kontrolą systemu operacyjnego Linux oraz serwera WWW Apache. Podobne rozwiązania zyskują na świecie coraz większą popularność, ze względu na oferowane bezpieczeństwo i niezawodność pracy.

Serwer jest nieustannie monitorowany w celu przeciwdziałania awariom oraz włamaniom. Jest zabezpieczony według aktualnej wiedzy na temat zabezpieczenia serwerów oferujących usługi w Internecie.

Połączenie przez Internet odbywa się szyfrowanym protokołem SSL, co uniemożliwia podsłuchanie hasła oraz przejęcie sesji użytkownika.

Serwer jest opatrzony certyfikatem wystawionym przez "Certum Level III Unizeto Sp. z o.o.". Firma Unizeto Sp. z o.o. została dwukrotnie uhonorowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business Center Club Medalem Europejskim za usługi certyfikacyjne.

Administratorem serwera jest firma Triger - Systemy Komputerowe. Dostęp do aplikacji jest chroniony indywidualnym kontem oraz hasłem każdego użytkownika. Każde logowanie do programu jest rejestrowane, a hasła automatycznie wygasają po 21 dniach. Sesja użytkownika wygasa po 30 minutach nieaktywności i żeby ją wznowić należy ponownie podać hasło.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH I FINANSOWYCH

Budynek, w którym mieści się biuro firmy Centrum Obsługi Finansów jest chroniony fizycznie oraz całodobowo monitorowany przez wewnętrzną służbę ochrony.

Przetwarzanie danych osobowych w biurze Centrum Obsługi Finansów odbywa się wyłącznie na -zabezpieczonym hasłem- komputerze Administratora, który jest jedyną osobą mającą możliwość importowania danych do systemu.

Importowanie danych odbywa się wyłącznie w sposób automatyczny.

Cała dokumentacja objęta ustawą o Ochronie Danych Osobowych jest przechowywana w atestowanych szafach pancernych.

Wszyscy pracownicy Centrum Obsługi Finansów są przeszkoleni w zakresie ustawy o Ochronie Danych Osobowych, a jeżeli w ich zakres obowiązków wchodzi przetwarzanie tych danych, otrzymali stosowne upoważnienie oraz podpisali stosowne oświadczenie o przyjęciu go wraz z wszelkimi wynikającymi stąd konsekwencjami.

BEZPIECZEŃSTWO PRZEJĘTYCH PRZEDMIOTÓW UMÓW KREDYTOWYCH / LEASINGOWYCH

W przypadku przejęcia przedmiotu będącego zabezpieczeniem umowy kredytu/leasingu, szczególnie pojazdów mechanicznych oraz innych urządzeń i konieczności ich przechowywania, Centrum Obsługi Finansów dysponuje ubezpieczonym parkingiem strzeżonym całodobowo przez straż wartowniczą, znajdującym się na terenie WSK Poznań Ul. Unii Lubelskiej 3.